Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Print and Copy Kft. (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 18.; a továbbiakban: CopyCAT), mint szolgáltató által végzendő szolgáltatás általános szerződési feltételeit tartalmazzák.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek célja és hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy meghatározza a CopyCAT üzleteiben igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket, azokkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a CopyCAT üzleteiben végzett vagy igénybe vett szolgáltatásokra terjed ki.

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. november 1-én lépnek hatályba és határozatlan ideig (módosításig) maradnak hatályban.

2. Szolgáltató

A CopyCAT a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által 01-09-288839 cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság.

A CopyCAT székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 18.

A CopyCAT elérhetőségei:

Weboldal: www.copycat.hu

E-mail: alko@copycat.hu, penzugy@copycat.hu, allas@copycat.hu, marketing@copycat.hu

3. Ügyfél

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában ügyfél az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a jelen Általános Szerződési Feltételek 4. pontjában meghatározott szolgáltatásokat a CopyCAT üzleteiben igénybe veszi (a továbbiakban: ügyfél).

 4. Szolgáltatások

4.1 A szolgáltatások leírása

A CopyCAT szolgáltatásait az ügyfél igénybe veheti önkiszolgáló rendszerben valamint a CopyCAT munkatársai által is.

4.1.1 Önkiszolgáló rendszerben igénybe vett szolgáltatások és adatvédelem:

1. Önkiszolgáló nyomtatás

A CopyCAT Alkotmány utcai üzletében lehetőség van önkiszolgáló rendszerben nyomtatni illetve fénymásolni is. A gépek használatba vétele előtt az üzletben dolgozó kollégáktól kérdezze meg melyiket használhatja. Amennyiben ezt elmulasztja, és olyan gépet kezd el használni, aminek a számlálója még nem lett kinullázva, a még rajta lévő oldalakat is neki kell kifizetnie.

Mindegyik gépen található tájékoztató, ami segít a használatban, de ha az ügyfél nem biztos magában, akkor a CopyCAT munkatársai segítenek a beállításokban.

Önkiszolgáló rendszerben az ügyfélé a felelősség, így a hibás nyomatokat – amennyiben nem technikai hibából erednek – az ügyfélnek kell kifizetnie. Technikai hibából eredő nyomatokat ötven oldal felett kell az ügyfélnek kell kifizetnie, ezért nyomtatás és másolás közben az ügyfélnek rendszeresen ellenőriznie kell a kész nyomatokat. (*technikai hiba: gyűrődés, csíkozás, nem megfelelő minőségű nyomat a nyomtató hibájából eredően)

Az önkiszolgáló nyomtatás azt jelenti, hogy az alapvető programok kezelésében a CopyCAT munkatársai nem nyújtanak segítséget. Az ügyfél a nyomtatási beállításokban kérheti kollégáink segítségét.

A CopyCAT minden számítógépén van internet, amit az ügyfél használhat a nyomtatandó dokumentum gyors megkereséséhez letöltéséhez és kinyomtatásához. Amennyiben az Ügyfél a CopyCAT számítógépein szerkesztést – szöveg, kép vagy bármilyen más dokumentum – végez, a CopyCAT 600 Ft-os díjat számol fel megkezdett fél óránként.

2. Önkiszolgáló fénymásolás

A CopyCAT üzleteiben található fénymásoló gépek mindegyikén található lapadagoló tető (továbbiakban: ADF), aminek a használata meggyorsíthatja a másolást, de előfordulhat benne elakadás, vagy begyűrődés, ezért az ADF-be rakott eredeti példányokért a CopyCAT nem vállal felelősséget.

Az ügyfél a fénymásoló gépek beállításában kérheti a CopyCAT munkatársainak segítségét. Amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy nem vesz igénybe segítséget, és a nyomat a rossz beállításból eredően hibás lesz, az az ügyfél felelőssége.

Önkiszolgáló rendszerben csak fekete fehér nyomtatás és másolás lehetséges. Színes másolást és nyomtatást a CopyCAT munkatársaitól kell kérni.

4.1.2 A CopyCAT munkatársain keresztül igénybe vett szolgáltatások

Ha az ügyfél úgy dönt, hogy nem önkiszolgáló rendszerben szeretne dolgozni, akkor a CopyCAT munkatársai kiszolgálják amint sorra kerül. A CopyCAT munkatársai tudnak másolni és nyomtatni is fekete fehérben és színesben egyaránt, kapacitástól függően.

Színes nyomtatás, másolás, felhasznált papír

a) Színes fénymásolást és nyomtatást a CopyCAT munkatársain keresztül:

Nagyobb mennyiségű megrendelés esetén az ügyfélnek mindig meg kell tekintenie egy mintapéldányt, és ha az megfelel, akkor kezdjük a többi legyártását. A CopyCAT gépei kiváló minőségű nyomatot állítanak elő, a színhelyesség nem 100%-os, tekintve hogy nincs meg hozzá a megfelelő hardveres és szoftveres háttér, úgy mint egy ofszet nyomdában.

A nyomtatási munkák esetében a hozott anyag tartalmáért (elírás, helyesírási hiba, grafikai hiba) és a minőségéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az ilyen típusú hibák nem minősülnek nyomdahibának. Amennyiben a hozott anyag nyomdakésszé alakítását a CopyCAT végezte, látványtervet készít a Megrendelő részére, mely elfogadása esetén Szolgáltató legyártja az anyagot. Az elfogadott látványtervből gyártott termékek után tartalmi és formai reklamációt a CopyCAT nem fogad el.

Próbanyomat ismeretében az Ügyfél eldöntheti, hogy kéri-e a nyomtatást vagy sem, de a próbaként elkészült nyomatokat ki kell fizetnie.
A megrendelő kérésére a gép nyomási görbéjén állíthatunk ugyan, de nem biztos, hogy ez számára megfelelő eredményt hoz és természetesen költséggel jár. Amennyiben lemond a próbanyomásról, úgy tekintjük, hogy a munkát látatlanban megrendelte, és az ő kockázata az esetleges szöveg- illetve layer hiba vagy színeltérés, ami adódhat a technológiából, de adódhat CMYK-RGB beállítási hibából is, ami pdf file esetén előlünk rejtve maradhat.

b) A CopyCAT –ben csak és kizárólag az adott üzletben található papírokkal dolgoznak, hozott papírt nem fogadnak el. Ez alól a szabály alól egy esetben tesznek kivételt a CopyCAT munkatársait, mégpedig ha a hozott papírt bontatlan csomagolásban hozza az ügyfél, és a csomagoláson egyértelműen fel van tüntetve, hogy a papír lézernyomtatóba használható, valamint ha a hozott papírból nem található ugyanolyan fajta a CopyCAT  üzletben. A CopyCAT üzletében található gépekért az adott üzletben dolgozó munkatársak felelősek, így ha ők úgy ítélik meg, hogy a hozott papírra történő nyomtatás veszélyeztetné a gépek épségét,  azt bármikor – indoklás nélkül –  megtagadhatják.

 Anyagleadási paraméterek

Adatküldés

Adathordozó esetén: USB tárolók, CD, DVD

Adatátvitel esetén: e-mail: nyomda@copycat.hu

ftp elérhetőség: ftp.copycat.hu

felhasználónév: copycat

jelszó: copy1616

FTP szerverre történő feltöltés során a megrendelő, a megfelelő mappába töltse állományát, mely alapján megfelelően beazonosítható a megrendelt munka. Feltöltéséről a megrendelő köteles e-mailben tájékoztatni a vállalkozót!

 Technikai paraméterek

Adatformátum: – composit PDF, PS (Acrobat 8 vagy régebbi verzió)

A zárt állományok tartalmáért a felelősség a megrendelőt terheli, ezért a vállalkozó felhívja a figyelmet, hogy leadás előtt körültekintően ellenőrizze le az anyagot. Javítandó PDF állományok leadása esetén vállalkozó plusz költséget számol fel, melyet jelez a megrendelőnek!

 Képformátum: – CMYK TIFF, EPS – tömörítés nélkül

– 300 dpi felbontás

ICC profilokat tartalmazó munkák színhelyességéért semmilyen felelősséget nem vállal a vállalkozó!

Fontok: – A dokumentum minden fontja legyen beágyazva

Szöveg: – A tartalmi és nyelvtani hibákért a korrektúrázás, javítás, és jóváhagyás után nem áll módjában a vállalkozónak felelősséget vállalni.

Színek: – A digitálisan átadott anyagban csak a nyomásra kerülő színek legyenek, a felesleges pantone színek használatát mellőze a megrendelő. Csak azok az elemek legyenek direkt színben, melyeket a megrendelésben előre jeleztek.

Méretek: – Az elkészített dokumentum méretének egyezni kell a megrendelésben szereplő vágott mérettel. Minden munkára kerüljön kifutót, 5-5 mm-t.

Oldalak: – Az oldalakat vágójelekkel, passzer jelekkel és szükség esetén hajtás-,biegelés-, perforálás jelekkel kérjük átadni.

Az oldalak minden esetben nem elforgatva, hanem álló pozícióban, középre igazítva írják meg a PDF-ben.

 Online megrendelés

Megrendelő, amennyiben belép a CopyCAT által üzemeltetett www.copycat.hu oldalára, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, használja, a Jelen szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Megrendelőnek a megrendelés bármely szakaszában és a megrendelésnek a CopyCAT részére való elküldéséig a honlapon, vagy email kommunikációban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. A megrendelési felületen fennálló hibát a megrendelési felületen a törlés gombbal a megrendelés visszaigazolásáig, egyéb megrendelési forma esetén az arra irányadó kommunikációs csatornán jogosult jelezni.

A Megrendelő által a honlapon elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a CopyCAT késedelem nélkül, visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által megadott adatokat (megrendelés részletei, számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítását, a termék árát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag arról tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a megrendelése megérkezett.

A visszaigazoló e-mail a CopyCAT részéről amennyiben az a megrendeléssel kapcsolatos korlátozást nem tartalmaz, az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

A Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg CopyCAT –től az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés nyelve elsődlegesen magyar, amennyiben a szolgáltató a más nyelven küldött megrendelésre az abban meghatározott nyelven küldi meg a válasz e-mailt, úgy az a nyelv válik irányadóvá.

A létrejött megrendelés a CopyCAT belső rendszerében kerül iktatásra.

A hozott anyag tartalmáért (elírás, helyesírási hiba, grafikai hiba) és minőségéért CopyCAT nem vállal felelősséget. Az ilyen típusú hibák nem minősülnek nyomdahibának.

Amennyiben a hozott anyag nyomdakésszé alakítását CopyCAT végezte, látványtervet küld Megrendelő részére, mely elfogadása esetén CopyCAT legyártja az anyagot. Az elfogadott látványtervből gyártott termékek után tartalmi és formai reklamációt CopyCAT nem fogad el.

Minden megrendelőnknek lehetőséget biztosítunk, hogy nyomás előtt egy próbanyomattal győződjön meg arról, hogy az általa készített file a digitális nyomtatással milyen lesz (nyomtatónk rendszeresen színkalibrált, azonban a technológiából adódóan az ofszet nyomtatástól eltérő eredményt okoz.

A próbanyomat ismeretében eldöntheti, hogy kéri-e a nyomtatást vagy sem, de a próbaként elkészült nyomatokat ki kell fizetnie. A megrendelő kérésére a gép nyomási görbéjén állíthatunk ugyan, de nem biztos, hogy ez számára megfelelő eredményt hoz, és ez költséggel jár. Amennyiben lemond a próbanyomásról, úgy tekintjük, hogy a munkát látatlanban megrendelte, és az ő kockázata az esetleges szöveg- illetve layer hiba vagy színeltérés, ami adódhat a technológiából, de adódhat CMYK-RGB beállítási hibából is, ami pdf file esetén előlünk rejtve maradhat.

 

A megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg elfogadja az ÁSZF-et is.

1. A Print and Copy Kft. a megrendelés alapján elkészített munkát elsődlegesen a megrendelőnek személyesen köteles átadni, a megrendelő pedig törekedni köteles arra, hogy a munkát személyesen vegye át. Amennyiben a megrendelő házhoz szállítást kért, a Print and Copy Kft. a munkát a megrendelő által megadott címre köteles szállítani.

2. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a megrendelő a kész munkát a megadott címen személyesen átvenni nem tudja, úgy a szállító Print and Copy Kft. a kész munkát a megrendelő által meghatározott címen bármely, jogszerűen ott tartózkodó, illetve az adott címen található jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet képviseletében eljáró, továbbá az adott szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló személynek jogosult átadni és az átvételről igazolást kérni.

3. Az átvételt követően a megrendelő a lehető legrövidebb időn belül köteles megvizsgálni az átadott munka minőségét és mennyiségét, az esetleges minőségi kifogást a szavatossági igény megjelölésével legkésőbb az átvételt követő 2 munkanapon belül a Print and Copy Kft.-nek jelezni.

4. A 3) pontban előírt határidő jogvesztő, leteltét követően az átadott kész munkával kapcsolatos minőségi kifogás előterjesztésére nincs lehetőség. Ha a megrendelő a 3. pontban előírt határidő alatt minőségi kifogással nem élt, azt úgy kell tekinteni, hogy a szolgáltatást elfogadta.

5. Fuvarozó közbeiktatásával történő szállítás esetén, ha a munkát a megrendelő személyesen veszi át, a megrendelő köteles – a szállító Print and Copy Kft. érdekében – a küldemény hiányosságaival, sérüléseivel vagy a késedelmes szállítással kapcsolatban a fuvarozóval szembeni igények érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni, és erről a Print and Copy Kft..-t haladéktalanul értesíteni.

6. Az 5) pontban előírt intézkedések elmulasztása esetén a megrendelő nem követelheti a szállítótól azoknak a károknak a megtérítését, illetőleg maga felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna.

7.Az 5)-6) pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a munkát a megrendelő helyett átvevő, a

2) pontban meghatározott más személyre is, ha az a megrendelőtől a fuvarozóval szembeni igények érvényesítésére is kiterjedő hatályú meghatalmazást kapott.

8. A fizetés elmulasztása esetén az eredeti példány(oka)t a Ptk. 6:246. §-ának (2) bekezdése értelmében mint zálogtárgy(ak)at a számla kiegyenlítésének biztosítására a Print and Copy Kft. jogosult magánál tartani.

9. Amennyiben a megrendelt munka átadása a megrendelő szerződésszegése miatt marad el, Print and Copy Kft. az eredeti példány(oka)t és az elkészített munkát a teljesítés megállapodás szerinti időpontját követő 15. napon a megrendelő minden előzetes értesítése nélkül megsemmisítheti. Az elkészített munka őrzésére egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

10. A megrendelő indokolás nélküli elállásra kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben kész terméket rendel meg a Print and Copy Kft.-től mint szolgáltatótól, az alábbiak szerint.

 

a.) Ha a megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a CopyCAT honlapjának Impresszumában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a CopyCAT részére.

b.) A CopyCAT e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Megrendelő elállási nyilatkozatának megérkezését.

c.) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő megfelelő és erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a CopyCAT-nek.

d.) Postai úton történő küldés esetén a postára adás dátumát, e-mail útján történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a CopyCAT a határidő számítás szempontjából. Postai út igénybevétele esetén a Megrendelő levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

e.) A Megrendelő elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a CopyCAT székhelyére visszajuttatni.

f.)A fenti határidő megtartott abban az esetben, ha a Megrendelő a 14 napos határidő letelte előtt juttatja el a CopyCAT a terméket.

g.)A termék CopyCAT címére történő visszaküldésének költsége Megrendelőt terheli, kivéve, ha a CopyCAT kifejezetten vállalta e költségek viselését.

h.) A CopyCAT utánvéttel visszaküldött csomagot nem vesz át. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Megrendelőt semmilyen más költség nem terheli.

i.) Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a CopyCAT visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A CopyCAT jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Megrendelő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a CopyCAT a korábbi időpontot veszi figyelembe.

j.) a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a CopyCAT, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

k.) Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

l.) A CopyCAT követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Megrendelő kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

11. Abban az esetben, amennyiben a Megrendelő a CopyCAT honlapja igénybevételével nyomdai szolgáltatási munkát rendel meg, úgy a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bek. c.) pontjában foglalt rendelkezések szerint a Megrendelőt elállási jog nem illeti meg, mivel megrendelése elsődlegesen szolgáltatásra, valamint olyan nem előre gyártott termékre vonatkozik, amely a Honlap paraméterezés szerint a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére lett előállítva, ezért az egyedi termékként egyértelműen és kizárólag a Megrendelő személyére szabottan készült el.

Laminálás, kötészet

a) A CopyCAT mindkét üzletében többféle méretben tudnak az ügyfelek lamináltatni. Tekintve, hogy a laminálás során a laminálandó dokumentumot többféle fizikai hatás éri, ebből eredően előfordulhat sérülés, rongálódás, megsemmisülés, a CopyCAT nem vállal felelősséget olyan dokumentumokért (pl.: eredeti, hivatalos okiratok; egyedi képek – rajzok, vagy bármely az előbb leírt hozott dokumentum), melyeket nem tud utólag pótolni saját erőforrásból. A CopyCAT munkatársai az előbbi kategóriába eső dokumentumok laminálását csak és kizárólag az ügyfél saját felelősségére végzik el.

A CopyCAT üzleteiben található gépekért az adott üzletben dolgozó munkatársak felelősek, így ők döntik el, hogy milyen anyagot vesznek át laminálásra is. Nem laminálható többek között semmilyen szerves anyag, textília, a lamináló gép befogadó képességét meghaladó vastagságú anyag, vagy bármely más olyan anyag, melyet a CopyCAT munkatársai úgy ítélnek meg, hogy veszélyeztetnék a laminálógép épségét.

b) A CopyCAT üzleteiben többféle kötészeti eljárás választható. Ezek közül a műanyag és fém spirálozás során maradandó beavatkozás történik a spirálozandó anyagban. A lapokat ki kell lyukasztani, és mivel a műanyag a fém spirálhoz különböző lyuk sűrűség tartozik – ezáltal a kettő nem kompatibilis egymással -, az ügyfélnek még a lyukasztás előtt egyértelműen el kell döntenie melyiket szeretné választani. A lyukasztás során előfordulhat, hogy a gép rosszul lyukaszt, a papír elcsúszik, vagy bármilyen hiba, ami a spirálozandó anyag sérülését okozhatja. A CopyCATban nyomtatott, vagy fénymásolt anyagnál ezt könnyen tudják a munkatársak pótolni. Hozott dokumentumnál a CopyCAT csak azokra vállal felelősséget a spirálozás során, melyek  – ha megsérülnek – ott a helyszínen azonnal reprodukálhatóak (másolással, vagy nyomtatással, vagy bármilyen a CopyCAT üzleteiben használandó eljárással). Eredeti okiratokat, fényképeket, rajzokat, vagy az ügyfél számára pótolhatatlan anyagokat, csak és kizárólag az ügyfél saját felelősségére spiráloznak a CopyCAT munkatársai, egy esetleges sérülés esetén, azokért a felelősség őket nem terheli.

Vágás

A CopyCAT üzleteiben az ügyfél kérhet vágást is a hozott illetve az üzletben nyomtatott / fénymásolt anyagához. A vágás során előfordulhatnak hibák (elcsúszik a papír, tévesen állítják be a méretet, stb…), a CopyCAT munkatársai nem tudnak felelősséget vállalni olyan dokumentumok vágásáért, melyeket nem tudnak utólag pótolni saját erőforrásból (pl.: eredeti, hivatalos okiratok; egyedi képek – rajzok, vagy bármely az előbb leírt hozott dokumentum). A CopyCATmunkatársai az előbbi kategóriába eső dokumentumok vágását csak és kizárólag az ügyfél saját felelősségére végzik el.

Amennyiben olyan hozott anyagot kell vágni, ami – bár fénymásolással, vagy nyomtatással pótolható lenne – de a vágása előtt az adott üzletben dolgozó CopyCAT munkatárs felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogya vágás nehezen megoldható, mert pl. kevés a hely a pontos vágáshoz, és előfordulhat, hogy belevág a képbe /szövegbe, de ennek ellenére az ügyfél kéri a vágást, a hibásan vágott anyagot az ügyfél költségére lehet pótolni.

 Házhozszállítás

A CopyCAT vállal házhozszállítást minden olyan munkára, amely valamelyik üzletében készült. Az aktuális árlista a CopyCAT honlapján található. A CopyCAT a szállítást egy külsős futár céggel végezteti. Onnantól, hogy az adott CopyCAT üzletben a csomago(ka)t átvette a futárcég alkalmazottja, a futárcég általános szerződési feltételei érvényesek és a felelősség is őket terheli, ha a csomagok megsérülnek, elvesznek, stb… Az ügyfél a kártérítést a CopyCAT-en keresztül követelheti.

5. Fizetési lehetőségek, számlázás, megrendelések

5.1 A CopyCAT üzleteiben dolgozó munkatársak az üzlet pillanatnyi forgalmától és leterheltségétől függően döntik el,  hogy az ügyfél megrendelését azonnal tudják teljesíteni, vagy fel kell venni és egy megadott határidőn múlva készül el. Az elkészülési határidő kiszámításához több tényezőt kell figyelembe venni. Többek között:

  •  a legyártáshoz használandó gép sebessége, kapacitása, egy esetleges meghibásodás esetén a helyettesíthetősége;
  • már bent lévő megrendelések elkészülési és elkészítési ideje;
  • az üzlet pillanatnyi leterheltsége és a munkaerő kapacitás aránya;
  • a megerendeléshez szükséges eszközök és alapanyagok rendelkezésre állása, hiány esetén beszerzési idő;

5.2 Az ügyfélnek a  felvett rendelésekre minden esetben vagy foglalót (a teljes ár legalább 50%-a) vagy a teljes árat kell kifizetnie, ahhoz hogy a gyártás elkezdődhessen. Az ügyfél fizethet készpénzben vagy bankkártyával, valamint ezeken felül előre utalással.

Azok az ügyfelek, akik szívesebben fizetnek utalással, de nem szeretnek előre utalni, köthetnek átutalási megállapodást a CopyCAT-tel, ami tartalmazhat az egyéni – a CopyCAT árlistáján felüli – kedvezményeket is. Ez minden esetben külön, írásos megállapodás kérdése. A megállapodással rendelkező ügyfélnek nem kell foglalót fizetnie, így ha lead egy rendelést valamelyik CopyCAT üzletben, azonnal elkezdődhet a gyártás. Fontos, hogy az ügyfél jelezze a CopyCAT munkatársainak, hogy ő rendelkezik átutalási megállapodással.

Az ügyfélnek fizetés előtt jeleznie kell áfás számla igényét, valamint a hatályos számviteli törvények szerint a foglalóról is nyugtát kell kiállítani így a foglalós megrendeléseknél legalább két számla fog készülni. Egy a foglaló fizetésekor (proforma számla), egy pedig a fennmaradó összeg fizetésekor.

Ha az ügyfél a fizetéskor nem jelzi számla igényét, utólagosan már nincs lehetőség áfás számlát kiállítani.

5.3 A megrendelés felvételének elengedhetetlen követelménye hogy az ügyfél egy mintapéldányt megtekintsen. Ez vonatkozik minden ügyfélre, ha szerződéses, vagy szállítással kéri és utánvéttel fizeti ki. Amennyiben az ügyfél bármilyen okból kifolyólag (siet, nem akar befáradni az üzletbe, stb…) elmulasztja a mintapéldány megtekintését, és utána olyan anyagot kap kézhez, ami nem az elképzeléseinek megfelelő, a hibáért a CopyCAT nem tehető felelőssé, és a legyártott anyag teljes árát ki kell fizetnie az ügyfélnek.

 

6. Adatvédelem, szerzői jogok

6.1 A CopyCAT üzleteiben található számítógépeken egy speciális program gondoskodik arról, hogy minden újraindításkor az eredeti programok és beállítások kerüljenek vissza a gépre, tehát minden olyan adat, amit az ügyfél a gépre másol, vagy letölt az internetről, véglegesen törlődik. Mivel a számítógépeken nincs telepítve lomtár, ha valamit töröl az ügyfél az véglegesen törlődik.

Az adathordozókon található fájlokért a CopyCAT nem vállal felelősséget, amennyiben azok megsérülnek vagy elvesznek a használat közben, ezért érdemes minden adatról másolatot készíteni az ügyfélnek egy otthoni adattárolóra.

6.2 A CopyCAT munkatársai a beszkennelt anyagokat a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezelik, azokat nem tárolják, az ügyfél távozásakor törlik.

6.3 A CopyCAT az üzleteiben felejtett adathordozókért nem vállal semmilyen mértékben felelősséget.  A megtalált és a CopyCAT kollégáinak leadott adathordozókat, és egyébb az üzletben felejtett tárgyakat, iratokat három hónapig tárolja, majd megsemmisíti azokat.

6.4 A CopyCAT munkatársai az általuk másolt vagy nyomtatott dokumentumokat a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezelik. Amennyiben az ügyfél tart attól, hogy adatai rossz kezekbe kerülnek, lehetősége van – egyelőre csak fekete fehérben – önkiszolgáló rendszerben másolni, vagy nyomtatni a dokumentumait.

6.5 A CopyCATnak nem áll módjában szerzői jogi védelem alatt álló dokumentumok nyomtatása, se fénymásolása. Ez csak abban az esetben lehetséges ha olyan dokumentumot szeretne többszörözni a mi közreműködésünkkel, mely szerzői jog védelme alatt áll és a megrendelő a mű szerzője vagy rendelkezik annak engedélyével, s így nyilatkozik arról, hogy a többszörözés harmadik személy szerzői jogát nem sérti, valamint felment minket mindenféle további követelés, költség, kiadás, veszteség stb. alól.

Abban az esetben, ha a megrendelő olyan dokumentum sokszorosítását szeretné kérni színesben, melyen aláírás szerepel – pl.: oklevél, emléklap, prospektus, tanúsítvány, egyéb nem hivatalos irat – akkor a Nyilatkozat aláírás többszörözésének és felhasználásának jogáról nyomtatványt kell kitölttetni, mert esetleges személyiségi jogi visszaélés esetén a nyilatkozat bizonyítja, hogy kinek a kérésére végeztük el a sokszorosítást.

6.6 Hivatalos okiratok színesben történő sokszorosítása a CopyCATnak nem áll módjában.

 

A CopyCAT bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A CopyCAT a módosításokról a Honlap felületén keresztül tájékoztat. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy a Megrendelő a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Köszönjük, hogy figyelmesen végigolvasta a tájékoztatónkat, és reméljük, hogy hamarosan a CopyCAT visszatérő ügyfeleként veszi igénybe szolgáltatásainkat.