Hírlevél hozzájárulási nyilatkozat

A regisztrációs adatok megadásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Print and Copy Kft. (továbbiakban CopyCAT) az aktuális akciókról, programokról, egyéb kedvezményes lehetőségekről az űrlapon megjelölt e-mail címemre elektronikus hírlevelet küldjön.

Kijelentem, hogy a hozzájáruló nyilatkozat kiadására önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában került sor.

Személyes adatok védelme

A CopyCAT a személyes adataimat bizalmasan, hírlevél küldés céljából őrzi és kezeli, harmadik fél részére külön engedély nélkül át nem adja. A jelen nyilatkozatban foglaltak szerint adataim kezeléséhez ezennel kifejezetten hozzájárulok.

Adatkezelés

Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat a CopyCAT a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a az aktuális akciók, programok, egyéb kedvezményes lehetőségek kínálatával kapcsolatos elektronikus hírlevelek részemre történő megküldése érdekében nyilvántartja és kezeli. A nyilvántartásban rögzített – az elektronikus hirdetés címzettjére vonatkozó – adat csak a jelen hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, ennek visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az előzetes hozzájárulásommal adható át.

Hírlevélről történő leiratkozás lehetőségei

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a későbbiekben nem kívánnék elektronikus hírlevelet kapni, úgy a hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatom a számomra elküldött hírlevélben megjelölt linkre kattintással és/vagy a CopyCAT számára (1054 Budapest, Alkotmány u. 18.) küldött postai küldeménnyel. Vállalom, hogy a visszavonó nyilatkozatomat a hatályos jogszabályi rendelkezések előírásai miatt oly módon teszem meg, hogy személyem egyértelműen beazonosítható legyen. Tudomásul veszem, hogy a visszavonó nyilatkozat megérkezését követően a CopyCAT személyes adataimat a nyilvántartásából haladéktalanul törli, részemre a továbbiakban elektronikus hirdetést nem küld.