Környezetvédelmi termékdíj

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2011. évi LXXXV. törvény értelmében 2012. január 1-től a környezetvédelmi termékdíj változott! Termékdíj megfizetési kötelezettségéről céges MEGRENDELŐLAPUNKON minden esetben nyilatkoznia kell. Amennyiben a Megrendelőlapon nem kerül aláírásra a nyilatkozat, az esetben a nyomda törvényi kötelessége a termékdíj felszámítása, amely nettó végösszegben kerül feltüntetésre (85 Ft/ kg), és azt 27% ÁFA terheli.

A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Kormány rendelete, 26.§ (1) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011 évi LXXXV. Törvény 2.§ 26. pontja alapján írásos nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy az Önök által megrendelni kívánt nyomdai munka, a termékdíj fizetési kötelezettség szempontjából, reklámhordozó papírnak minősül-e vagy sem.

Amennyiben a megrendelt munka, nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá, nyilatkozniuk kell, hogy a fenti törvény 2.§ 26. pontjában meghatározott reklámhordozó papír definíció melyik alpontja szerint nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá.

“26. reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány – beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíj köteles kiadvány külön mellékletét képezik -, továbbá a térkép.

“6. Reklámhordozó papír
Amennyiben a sajtótermék vagy egyéb nyomtatott anyag belföldi megrendelője nem nyilatkozik a termék reklámtartalmáról, az első belföldi forgalomba hozó köteles reklámhordozó papírnak tekinteni a terméket. 2017-től tehát nyilatkozat hiányában nincs mérlegelési lehetősége a nyomdának (papírbehozónak).”

Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:

a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap
b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap
c) a könyv, tankönyv”